alternatif tıp

Alternatif Tıp Nedir? Nasıl Uygulanır?

İlk önce alternatif tıp, tamamlayıcı, geleneksel ve modern tıp tanımlarını inceledikten sonra alternatif tıpa dair detayları paylaşalım.

Alternatif tıp; Tedavi yaptığı ileri sürülen; ancak bu etkileri bilimsel metotlarla kanıtlanamayan geleneksel veya güncel tıbbi uygulamalara verilen isimdir.

Tamamlayıcı tıp; Çağdaş tıp bilimince hastalık sebeplerini önlemede somut verileri olmadığı veya kanıtlanmış bir tedavi yöntemi olmadığı halde hasta isteğiyle çağdaş tıp tedavilerinin yanında onlara destekleyici olarak hastanın rahatlaması, bağışıklık sisteminin güçlenmesi, psikolojisinin düzelmesi gibi amaçlarla uygulanabilen alternatif tıp yöntemleridir.

Geleneksel tıp; Eski hekimlerin kendi zamanlarındaki tıp anlayışı ve birikimleri ile işe yarayabileceğini umduğu veya öğrendiği bitkiler, macunlar, sular, sargı, yakma ve diğer yöntemlerle hastasını tedavi etme uygulamalarına verilen isimdir.

Modern tıp; Kanıta dayalı, karşılaştırmalı ve modern bilimsel metotlarla hastalar için faydalı olduğu görülen ve bu yararı ölçümlenebilen tıp yöntemlerini kapsar. İnsanlığın bilgisi arttıkça ve yeni teşhis araçları (mikroskop, radyografi, manyetik rezonans, tomografi, elektron mikroskobisi, biopsi, kan dışkı idrar tahlilleri vb) bulundukça hastalıklar ve bu hastalıkların tedavisinde kullanılan yöntemler daha kapsamlı olarak geliştirildi. Hastaya bir herhangi bir bitki yaprağı vermek yerine, fayda sağlayan etken madde damıtılıp ilaç haline getirildi. Etken maddelerin insan dokularında nasıl iyileşme yarattığı öğrenilerek, kimyasal yapısı farklı, daha az yan etkisi olan ilaçlar sentezlendi.

Birçok kronik hastalığın tedavisinde yöntem bulunamamıştır. Bu yüzden genellikle kronik hastalığa sahip olan insanlar modern tıbbın haricinde farklı tedavi yolları aramaya başlamıştır. İnsanlar modern tıpta bulamadığı şifayı alternatif tıpta aramaktadır. Alternatif tıp, geleneksel ve doğal bitkilerin hastanın tedavisinde kullanılmasıdır. Özellikle gelişmiş ülkelerde bitki kaynaklı ilaçların satışı ile alternatif tıp ön plana çıkmıştır. Ülkeler alternatif tıp alanında milyar dolarlık harcamalar yapmıştır.

Alternatif tıp, tamamlayıcı tıp olarak bilinmektedir. Alternatif tıp tedavisi genellikle bitki kaynaklı ürünlerle yapılmaya çalışılmaktadır. Alternatif tıp genelde modern tıbbın çare bulamadığı hastalıklarda uygulanmaktadır. Modern tıbbın teşhis, korunma ve tedavi sürecinde yetersiz kaldığı hastalıklar genellikle kroniktir.


Alternatif Tıpta Uygulanan Bazı Metotları Sayacak Olursak;

 •  Geleneksel eski Hint tıbbı olan Ayurveda ve Aromaterapi
 •  Hemeopati
 •  Kraniosakral Tedavi
 •  Özellikle Çin’de uygulanan Akapuntur tedavisi
 •  Özellikle Japonya’da uygulanan Shiatsu metodu
 •  Kolonik Yıkama
 •  Şelat Oluşturma Tedavisi
 •  Kiropraktik Tedavi

Bu ve benzeri alternatif tıp yöntemleriyle milyonlarca insan hastalığına şifa aramaktadır.Bu tedavi yöntemleri insanlarda umut kaynağı olmuştur.

Alternatif tıp tedavisi bazen modern tıp tarafından reddedilmektedir. Çünkü, alternatif tıp adı altında piyasa sürülen bazı ilaçların hastalık tedavisinde faydalı olduğu ispatlanmamıştır. Modern tıpta kullanılan ilaçların yan etkileri hastalığa göre değişebilmektedir. Bazen hasta sağlığını fazla etkilemeyen yan etkiler olmasına karşın bazen ölüme yol açabilecek yan etkiler ortaya çıkabilmektedir. Alternatif tıp tedavisinde ise bu yan etkiler tam olarak araştırılmamıştır. Çünkü, alternatif tıp son zamanlarda gelişme göstermektedir.

alternatif-tip-ilaclarBazen alternatif tıp adı altında sürülen ilaçlar vücuda zararlı olabilmektedir. Bitki kaynaklı ilaçlar kişileri zehirleyebilmektedir. Örneğin; kilo kaybettirici bitki kaynaklı bir ürün kısa zaman önce piyasaya sürülmüştü. Ancak bu bitki kaynaklı ilacı kullanan 100 civarında kadının böbrek fonksiyonlarında bozulma meydana gelmiştir. Bir kısmında ise ilerlemiş böbrek hastalıkları ortaya çıkmıştır. Araştırmalara göre alternatif tıp adı altında piyasaya sürülen bazı ilaçların ise kanser yaptığı ortaya çıkmıştır. Aslında bitki kaynaklı bu ilaçlara farklı maddeler karışabilmektedir. Bundan dolayı bu ürünlerden bazıları insan yaşamı için risk taşımaktadır. Ayrıca bitki kaynaklı ürünler ile ilaçların birlikte kullanımı bazen hasta sağlığını olumsuz etkilemektedir. Yani bitki ile ilaç etkileşimi her zaman işe yaramamaktadır.

Yapılan araştırmalarda bazı bitki kaynaklı ürünleri sahte olarak piyasaya sürüldüğünü de göstermektedir. Yani kişiler daha sağlıklı olduğu için alternatif tıpta kullanılan bitki kaynaklı ürünü alıyor. Fakat ürün incelendiğinde hastalıkla mücadeleyi bitki kaynaklı ürünün içine enjekte edilmiş ilaçların yaptığı görülmüştür. Örneğin, yakın zamanda Çin’de diyabet hastalığı için bitki kaynaklı ürünler satılmıştır. Bu bitkisel haplar incelendiğinde içerisine diyabet ilacı olan Glyburide’nin koyulduğu anlaşılmıştır.

Alternatif tıp alanında yapılan bu hileler hastaların kafasını karıştırmaktadır. Bu konuda hasta hangi yöntemle tedavi olmak istediğine kendisi karar vermelidir. Gerekirse bu konuda uzmanlardan bilgi almalıdır. Uzmanlar tedavi yönteminin getireceği yarar ve zararları hastaya tek tek anlatmalıdır.

Alternatif tıp ürünlerini kullanmadan önce bazı bilgiler araştırılmalıdır. Gerekli olan bilgileri belirtecek olursak;

 •  Ürünün hastalık tedavisinde ne derece etkili ve başarılı olduğu
 •  Ürün hakkında basında çıkan haberlerin doğruluk derecesi
 •  Mevcut olan modern tıp ile tedavisinin mümkün olup olmaması

Alternatif tıp ürünlerin ülkelerde kullanımı , dağıtımı, üretimi ve benzeri durumlar farklılık göstermektedir. Ülkemizde bitkisel kökenli ürün olarak nitelendirdiğimiz herbal ürünlerin satışı için Sağlık Bakanlığından ruhsat almaya gerek yoktur. Tarım Bakanlığından alınan ruhsat yeterli olmaktadır. Bu ise herbal ürünlerin ilaç olarak kabul edilmediğini göstermektedir. Bu ve benzeri durumlardan dolayı alternatif tıp sektöründe dolandırıcılar bulunmaktadır. Alternatif tıp ürünleri üreten kişiler hiçbir sorumluluk almamaktadır. Halbuki modern tıpta bu durum farklıdır. Herhangi bir beklenmeyen yan etkide ilaç firması incelenmekte ve gerekli kişilere işlem yapılmaktadır.

Alternatif Tıbbın Daha Güvenilir Ve Etkili Olması İçin;

 •  Uygulanacak tedavi yöntemi bilimin temel ölçülerine dayanmalıdır.
 •  İyi bir şekilde planlanarak ve hastalar kontrol altında tutularak yapılan klinik çalışmalar sonucunda güvenilir olduğu ispatlanmalıdır.
 •  Alternatif tıbbı suistimal eden kişiler tespit edilmelidir.
 •  Alternatf tıp alanında çalışan kişilerin vasıflı olması gerekmektedir.

Bu durumlar sağlandığında alternatif tıp hastalıklara karşı çok daha iyi neticeler verecektir.

Araştırıp öğrenebileceğiniz gibi alternatif tıp sadece bitkisel ilaçlar ile sağlanan bir tedavi yöntemini kapsamamaktadır. Bir çok farklı alternatif tıp yöntemi mevcut olup farklı kültürlere ve doğa yapısı ve insanların yaşam tarzlarına, gelişimlerine bağlı olarak bir çok alternatif tıp yöntemi ortaya çıkmıştır. Örnek olarak bir çok Dünya ülkesinde modern tıp hastanelerinde de uygulanan ülkemizde de gayri resmi veya daha çok yaygınlaşmamış şekilde kliniklerde uygulanan Hz. Peygamberin sünneti olarak nitelendirilen Hacamat tedavisi de alternatif tıp içerisinde yer vermek mümkündür. Hacamat ile ilgili detaylı yazımıza Sağlık köşemizden ulaşabilirsiniz.

alternatif-tip-yontemleri

12 Farklı Alternatif Tıp Yöntemini Ayrıca Tanımlamak Gerekirse

1.Homeopati: Alman hekim Hahnemann’ın 200 yıl kadar önce geliştirdiği, ülkemizde son yıllarda uygulanmaya başlayan, dünyada yaygın bilinen, İngiltere Kraliçesinin bile kullandığı doğal ve etkili bir tedavi yöntemidir. Benzerin benzerle iyileşeceği prensibiyle çalışır. Bitki, mineral, hayvan gibi materyallerin bir anlamda frekanslarını kullanır.

2.Nöral Terapi: Alman anestezist Huneke kardeşler 1920’lerde geliştirmiştir. Çoğunlukla cilde yapılan kısa etkili lokal anestezik iğneler bedenin network’ünü düzelterek çok etkili iyileşme sağlar. Özellikle migren, nöropati gibi ilaçla tedavi edilemeyen ağrılarda çözüm sağlar.

3. Akupunktur: Binlerce yıllık Çin deneyimine dayanarak tespit edilmiş, anatomik karşılığı da olan noktalara batırılan iğnelerle bedenin enerji akışını düzenler. Dünya sağlık Örgütününde (WHO) kabul ettiği bir çok hastalıkta kullanılabilir. Sadece kulak (Fransız DrNogier ekolü), el, ayak, burun çevresi, baş bölgesine yapılan mikrosistem akupunktur teknikleri vardır. İğne ile yapılması yanı sıra laser, bastırarak (akupressör), iğneye ısı ve elektrik vererek yapılabilir.

4.Refleksoloji: Ayak tabanında bedenin tüm yansıması noktalar olarak yer almaktadır. Binlerce yıldır uygulanan bu yöntemde ayakta hastalıklı organın karşılığı olan noktaya masajla organ olumlu etkilenir.

5.Proloterapi-Mezoterapi: İğneli tedavilerdendir. İğnelerin içinde dokuyu uyarıcı maddeler vardır. Kas- eklem ağrılarında çoğunlukla kullanılır.

6.Manyetik Alan Tedavisi: Elektromanyetik kirlilik günümüzde çok fazladır. Manyetik alan hücrelerimizin çalışması için çok gereklidir. Kirlenmiş alanımızın temizlenmesi için doğal düzeylerdeki manyetik alan uygulamasına dikkat edilmelidir. Her manyetik alan doğrudan beden uygulanmamalıdır.

7.Aile Dizimi: Alman Psikolog Bert Hellinger tarafından geliştirilmiş bir alan çalışmasıdır. Kişinin problemlerinin ailesel geçmiş bağlantılarının şifalandırılmasını sağlayan bir yaklaşımdır. Özellikle geçmişle kör bağlantısı olan kişilerde çok etkili çözümler sunabilir.

hipnoz

8.Hipnoz: Çevresel uyaranlara kendini kapatarak hipnozu yapan kişinin telkinlere açık olma halinin gelişmesidir. Böylece kişi olumlu etkilenir. Bir anlamda bilinçlilik vardır ve filmlerdeki gibi tam trans yoktur.

9.Manuel Terapi, Osteopati, Chiroterapi: Bedenimiz eklemler ve kaslarla dik dursa da hareketli bir sistemdir. Bu tedaviler bedene yaptırılan bazı hareketler ve dokunuşlarla bir çeşit dengeleme yaparlar. Özellikle omurga ağrılarında etkilidir.

10. Kinezioloji, O-Ring Test: Bedendeki sorunlu bölgelerde frekans değişir. Hiçbir makine kullanmadan test eden kişi ve hastanın frekansları kullanılarak elde edilen teşhis bazen tedavi yöntemleridir.

11.Fitoterapi: Binlerce yıllık deneyimle biriktirilen bilgiler ışığında ninelerimizin kullandığı bitkilerin, bilimsel düzeyde etkilerinin tanımlanarak tedaviye dahil olmasıdır.

12. Oksijen, solunum ve ozon: Oksijen bedenimiz için en gerekli gazdır. Tüm işlevler oksijen kullanarak olur. Oksijeni etkileyen bu yöntemler beden ve ruh halimizi de etkiler.

Birçok alternatif tıp yönteminden ve piyasa düzeninden bahsettikten sonra birde tarihçesine ve yönelme sebeplerine (başta belirtmiştim) tekrar detaylı değinecek olursak.

Tıp, asırlar önce, bugün “alternatif tıp” olarak tanınan şekilde yapılıyordu. Doktorlar, kendilerince hastalıkları muayene ediyor ve işe yarayabileceğini umduğu veya öğrendiği bitkiler, sular ve diğer maddelerle hastasını tedavi ediyordu. İnsanlığın bilgisi arttıkça ve yeni teşhis araçları (mikroskop, radyografi, manyetik rezonans, tomografi, elektron mikroskobisi, biopsi, kan dışkı idrar tahlilleri vb) bulundukça hastalıklar ve bu hastalıkların tedavisinde kullanılan yöntemler daha kapsamlı olarak geliştirildi. Hastaya bir herhangi bir bitki yaprağı vermek yerine, fayda sağlayan etken maddeyi damıtıp ilaç haline getirildi. Etken maddelerin insan dokularında nasıl iyileşme yarattığını öğrenip, etken maddeden farklı, daha az yan etkisi olan ilaçlar sentezledi.

Alternatif tıp’a yönelten bazı motive edici faktörler şöyle sıralanır:

Alternatif ürünler satan bir aktar.

Sentetik ilaçlarla meydana gelebilen yan etkilerin yol açtığı ciddi sağlık sorunları, bazı kronik rahatsızlıkların kesin sonuç alıcı tedavisinin olmayışı ya da hasta için uzun, rahatsızlık verici oluşu ve getirdiği ekonomik yük, kökü 1960’lı yıllara kadar giden alternatif arayışları ve doğala dönüş söylemleri alternatif tıp uygulamalarının popüler hale gelmesine katkıda bulunmuştur.

Sosyal ve kültürel nedenler

Halkın genelinde bilimsel literatürü anlama seviyesinin düşüklüğü,
New Age mistisizmiyle ilişkili olarak artan bilim karşıtlığı,
Sosyal çözümsüzlüklerin karşılığı olarak komplo teorilerine inanmak,
Bilimsel biyomedikal metodlardan hoşnutsuzluk.

altenatif-tip-psikoloji

Psikolojik nedenler

Plasebo etkisi

İnanma isteği

Öz güveni koruma ve toplumsal uyum adına kendi kendini olumlayan ön yargılar

 

 

Özet

Şahsi fikrim ve deneyimlerim olarak kronik bir hastalığa sahip olan bir hasta olmanın vermiş olduğu arayışlar neticesinde birçok alternatif yöntemde araştırmalarda bulunup uygulamaya koyarak ve deneyimledim. Bu hususta güvenilir olmayan hiçbir kaynağın vermiş olduğu bilgiye dayanarak uygulamaya koyacağınız alternatif tıp yöntemleri istenmeyen etkiler ile karşılaşmanıza sebep olabilir. Modern tıp doktorlarının alternatif tıp bilgi eksikliğinden dolayı modern tıp hastanelerinde alternatif tıpa yönelik tavsiyeler ve destekleyici tedaviye karşı piyasa ürünlerinin kötü namı ve sağlık tüccarı birçok hainden ötürü kötü bir ön yargı oluşmuş durumda ancak siz iyice araştırıp doktorunuza teknik olarak izahatta bulunursanız alternatif tıp yöntemlerini modern tıp doktorunuz ile birlikte yürütmenizi öneririm.

Kaynak : Sabah, Wikipedia, Bilgiustam, Turkcebilgi

Bir başkadır anlatmak, bir başka okuyup anlamak. Anlaşılmak için bir şeyler paylaşmak.
İnternet sitesi http://woozads.com
Yazı oluşturuldu 192

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön