İslama Davet Mektupları 3 (Mısır Hükümdarına)

MISIR HÜKÜMDARINA GÖNDERİLEN MEKTUP:
Mukavkıs’a hitâben yazılan mektubu Hz. Hâtıb b. Ebi Beltea götürmüştü. Bu mektubun metni, Kayser’e gönderilen mektubun metninin aynıdır. Kayser’e gönderilen mektupta, Bizans tebaasının inkârının günahını bizzat İmparatorun çekeceği belirtilmişti. Mukavkıs’a yazılan mektupta da, Kıptilerin inkârının günahını hükümdarın çekeceği anlatılmıştı. Mektubun metni şudur: “Bismillâhirrahmahmanirrahîm. Bu mektup, Allah’ın Rasûlü Muhammed’den Kıptilerin Başı Mukavkıs’adır. Hidâyet ve salâh yolunda gidene selâm. Seni İslâmiyeti kabule davet ediyorum. İman et ki, halâs olasın ve sevabın iki kat olsun. İnkâr edersen, Kıptilerin inkârının günahı da senin boynunadır. “De ki: Ey kitap ehli! Aramızda müşterek olan bir söze gelin de yalnız Allah’a kulluk edelim; O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım, Allah’ı bırakıp içimizden bazılarını rabbler edinmeyelim. Fakat yüz çevirirlerse: Şahit olun ki biz (Allah’ın iradesine teslim olan) Müslümanlarız, deyin.” (Âl-i İmrân: 64)​

Bir başkadır anlatmak, bir başka okuyup anlamak. Anlaşılmak için bir şeyler paylaşmak.

Bir Cevap Yazın

Sliding Sidebar

Kategoriler