İslama Davet Mektupları 5 (Bizans Kayseri Herakliyus’a)

BİZANS KAYSERİ HERAKLİYUS’A GÖNDERİLEN MEKTUP:
Kayser’e mektubu, Dihyetü’l Kelbî götürmüştür. Dihye, saraya gittiğinde, Kayser tarafından huzura kabul olunanların onun önünde yere kapanmaları gerektiği kendisine anlatıldı. Dihye, “Müslümanlar hiçbir insanın önünde secdeye kapanmazlar” diyerek bunu yapmayı reddetti ve mûtad referansları ve yere kapanmaları yapmaksızın Kayser’in huzurunda oturdu. Kayser mektubu bir tercümana okuttu. Sonra da Herakliyus, Ebu Süfyan’ı Peygamberimiz hakkındaki sorularıyla sorguya çekti. Mektubun metni şöyledir: “Allah’ın kulu ve Rasûlü Muhammed’den, Bizans’ın Başı Herakliyus’a. Hidâyet yolunda gidenlere selam. Bundan sonra ey kral, seni İslâmiyete davet ediyorum. Müslüman ol. Allah seni bütün belâlardan korur ve seni iki kat mükâfatlandırır. Amma inkâra sapar ve bu tebliği kabulden imtinâ edersen, yalnız kendi inkârının günahını değil, tebaalarının inkârının günahı da senin boynunadır. De ki: “Ey kitap ehli! Aramızda müşterek olan bir söze gelin de yalnız Allah’a ibadet edelim, ona hiçbir şeyi ortak tutmayalım.” Fakat yüz çevirirlerse: “Şâhid olun ki biz (Allah’ın iradesine teslim olan) Müslümanlarız” deyin. (Âl-i İmrân: 64)​
Bir başkadır anlatmak, bir başka okuyup anlamak. Anlaşılmak için bir şeyler paylaşmak.
İnternet sitesi http://woozads.com
Yazı oluşturuldu 192

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön